Opladen voor de toekomst

Prof.dr. Peter Notten – Energy Materials and Devices

Het getrainde computeroog spot feilloos bermbommen, maar ook darmkanker

Prof.dr.ir. Peter de With - Video Coding & Architectures

Onzichtbare antennes van de toekomst

Prof.dr.ir. Bart Smolders – Elektromagnetisme in draadloze telecommunicatie